Miljöåtagande

Perma Press strävar alltid efter att producera en värmetransfer som tar största möjliga hänsyn till miljön. Vi kommer alltid att utesluta miljöfarliga ämnen ur vår tillverkning och vårt produktutbud.


Perma Eco Flex Transfer är vattenbaserade och miljövänliga. Materialen vi använder i vår produktion har genomgått flera tester för att bevisa att de är helt fria från ämnen som kan ha en skadlig påverkan på miljön. Vi möter de miljökrav många av de största tillverkarna av sport-, barn- och arbetskläder ställer.

Vi åtar oss att alltid noga följa utvecklingen inom vår egen bransch för att öka vårt kunnande om miljöfrågor.

Kvalitetspolicy

Perma Press har nolltolerans mot kvalitetsbrister. Du ska kunna lita på att ditt plagg kommer att bära en transfer av högsta kvalitet. Du ska också känna dig säker på att din beställning levereras i tid, i rätt utförande, och med skicklig och professionell service.

Varje tryckt ark kontrolleras för hand innan det klipps isär och levereras. Varje vecka utför vi även tvättester för att ytterligare kunna säkerställa vår höga kvalitet som vi anser är vår styrka.

Vi vill att Du ska känna trygghet i att Din leverantörskedja fungerar friktionsfritt, och att vi så långt det är möjligt tillgodoser Dina önskemål. Perma Press förstår att det är av stor vikt med rätt leveranser till rätt ställe - i tid.