Testrummet redo att börja användas

Nu är vårt nya och förbättrade testrum färdigbyggt och vi har börjat att använda det vid våra tester av transfer. Testrummet används kontinuerligt när vi utför våra tvätt-tester på plagg med påvärmda transfer. Vi utför även skraptester där vi kontrollerar  färgernas vidhäftning. I testrummet har vi också en blödningsugn som används vid tester där man kan påskynda processen vid eventuell migrering/blödning av färgpigment från tyget.

Vi testar regelbundet våra produkter för att kunna säkerställa vår höga kvalitet.

Tvätta mer miljövänligt

Tvätta transfers på ett mer miljövänligt sätt!

Syntetplagg släpper ifrån sig mikrofibrer när de tvättas, små plastpartiklar som inte kan fångas upp när vattnet renas.

Bästa tipsen för att enkelt bidra till en bättre miljö är att tvätta kläder mer sällan, i kallare temperaturer och att undvika strykning och tumling. Precis som det ökar livslängden på plagget så ökar det även livslängden på transfern.

Miljöåtaganden

I dagens läge vinner många företag på att marknadsföra sig själva som miljövänliga och att de har en hållbar produktion. Frågan är om de i slutändan kan definiera i detalj vad som är miljövänligt i verksamheten och om det då verkligen gynnar dem. Är ett företag miljövänligt för att alla anställda har elbil, eller är man miljövänliga för att man äter vegetariskt till lunch? I en produktionsverksamhet är det oändligt med faktorer att ta hänsyn till för att minimera skada på människa och miljö.

För oss har det varit viktigt att definiera vad som menas med miljövänligt och hållbart och i denna artikel kan ni läsa om en del av vårt jobb för att skapa den mest lämpliga produkten på marknaden.

På Perma Press har vi jobbat aktivt sedan start 1987 med att skapa värmetransfers av högsta kvalitet där farliga kemikalier framgångsrikt hålls utanför våra portar. Vårt engagemang för människa och miljö har varit en stark pelare i alla led på vårt bolag där vi bland annat vunnit utmärkelser för väl utfört miljöarbete redan 2004. Detta är någonting vi är mycket stolta över och i en värld där det läggs mer och mer fokus på miljön är vi glada över att alltid ha legat i framkant. Men det är en pågående process där vi konstant har avstämningar och kontroller för att säkerställa att vi följer substitutionsprincipen i allt vi gör.

Våra transfer är fria från

  • PVC
  • ftalater och andra farliga mjukgörare
  • klor
  • tenn

 

Miljögifter i en transfer

I denna artikel kommer vi diskutera PVC, mikroplaster, förbränning och kassering av en transfer.

Tänk efter innan du väljer transfertillverkare.

På dagens marknad finns flertalet olika transfertillverkare att välja mellan. Det som är en viktig fråga att ställa sig innan man väljer kan tänkas vara; hur hög kvalitet håller transfern, vad är kostnaden för mig som kund och vad har tillverkaren för relation till miljöpåverkan?

För att en transfer ska kunna klassas som miljövänlig skall den vara vattenbaserad. Alla våra transfers är vattenbaserade, helt fria från lösningsmedel och PVC vilket gör att den är godkänd enligt branschens strängaste miljökrav.

Se det hela som ett kretslopp; en transfer tillverkas, den fästs på ett plagg, plagget används och tvättas, tillslut kasseras plagget.

Där kan man försöka ha i åtanke vad för sorts påverkan produkten man köper har på miljön i samtliga led.

En värmetransfer tillverkas till stor del av plast av de flesta tillverkarna. Det är tillverkarna själva som under vissa riktlinjer bestämmer vilken form av plast man ska använda som grundkomponent under tillverkningen. PVC (Polyvinylklorid) är ett av de billigare alternativen vilket gör att det blir attraktivt för större industriella företag att välja denna då det ger en högre ekonomisk vinst, men är ett sämre miljöanpassat alternativ. Polyvinylklorid (PVC) är en av de vanligaste plastsorterna som tillsammans med polyeten, polypropen och polystyren kallas volymplaster. PVC är en polymer som är uppbyggd av flera sammanbundna vinylkloridmolekyler. Det är en termoplast som tillverkas genom att man fogar klor till eten. Polyvinylklorid (2019, 11 augusti) I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05, från URL

Mikroplaster som frigörs under tvätt

När man tvättar plagget som transfern sitter på, kan mikroplaster frigöras. Enligt våra egna resultat så frigör PVC större delar mikroplatser än många andra alternativ som finns på marknaden. Mikroplast anses av de flesta vara ett allvarligt problem, då det finns samlad forskning som till exempel visat att blåmusslor som hade plockats mellan Orust och Halmstad hade mikroplast i sig. En undersökning av IVL och Svenskt Vatten har även visat att upp emot 70 miljoner partiklar av mikroplast släpps ut i havet per timme från ett enda stort svenskt reningsverk (Mikroplast, 2018) . Dessa pyttesmå plastbitar kan vara kvar i havet i hundratals år innan det löses upp, och i kombination med hur stora mängder som sprids ut i havet varje dag gör det till ett stort hot mot exempelvis Östersjön eller lokala svenska insjöar. Mikroplast i havsmiljön kan till exempelvis vara fragment av större skräpbitar eller utgöras av mikroplastpellets som i plastindustrin används som råvara.

Vad händer vid slutlig kassering av plagget och därmed transfern?

I de flesta fall bränns produkten helt. Detta innebär att man skall ha en produkt som inte innehåller komponenter som under upphettning frigör farliga ämnen för att kunna kalla den miljövänlig. Hur ofta klipper man ut transfern på ett plagg och sorterar som plast innan man gör sig av med det? Svaret på det är aldrig. PVC binds genom klor, (läs ovan) vilket är väldigt skadligt vid förbränning för både människa och miljö.

PVC-plast är både en miljö- och hälsorisk. Eftersom man i skapandet av värmetransfer använder sig av höga temperatur både i skapandet av  produkten och även applicering av transfer på tyg har vi tagit ett skarpt avstånd mot denna plast. Vid upphettning kan klor frigöras ifrån PVC vilket är cancerogent, Perma Press har inte använt sig av denna plast sedan 1990 för att säkerställa att både våra anställda och våra kunder aldrig ska behöva oroa sig för sin hälsa då de använder sig av våra produkter.

Ftalater är mjukgörare i vissa PVC-plaster. Några av de mest farliga ftalaterna är idag förbjudna i leksaker, men de hittas ändå bland en mängd andra transfertillverkare. Ftalater kan verka hormonstörande. Det är inte lätt att svara på varför det fortfarande finns PVC och ftalater på transfermarknaden men substitutionsprincipen fungerar inte alltid av sig självt. Förbud och skarpare restriktioner behövs för att fasa ut de sämsta alternativen. Perma Press är stolta över att ha agerat aktivt för både miljö och hälsa sedan 1996. För oss är detta ingen fluga eller trend, utan har varit vår viktigaste vision ända från start.

Referenslista

Wikipedia (Mikroplast): Mikroplast. (2018-07-28). I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05 från URL https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroplast

Wikipedia (Polyvinylklorid): Polyvinylklorid. (2019-08-11). I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05, från URL  https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyvinylklorid

Karlsson, M & Dahl, U Naturskyddsföreningen (Danskt förbud mot ftalater bör visa vägen) (2012-10-05) Hämtad 2019-09-05 från https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/danskt-forbud-mot-ftalater-bor-visa-vagen

 

Hur lyckas jag bäst med påvärmning?

För att påvärmningen ska bli så snabb och smidig som möjligt, plocka upp och sortera plaggen i förväg. Ställ in laserpekaren likadant på bägge påvärmningsstationerna. Sedan är det bara att sätta igång. Dra av bäraren så snart transfern är påvärmd och fortfarande varm (Hot peel).

OBS!
Det vanligaste problemen som uppstår beror på felinställningar vid påvärmning eller vid tvätt, så försäkra er om att ni värmer på transfern och tvättar plaggen enligt våra rekommendationer. Vi skickar med instruktioner vid varje leverans. Dessa kan ni även ladda ner under  instruktionsfilmerna som förklarar hur man går till väga vid påvärmning, under respektive kvalitet.

Vad är viktigt att tänka på när jag ska välja transfer?

  1. Vilket sorts motiv är det? Är det en en- eller tvåfärgad logga är det bäst att välja vår EcoFlex Pantone. Är det en fotorealistisk bild, vill du ha graderingar i färgen, eller kanske brodyreffekt? Då ska du välja vår digitala EcoFlex CMYK.
  2. Vilket sorts plagg ska du trycka på? Är det en tjock arbetsjacka, plagg för vårdpersonal som tvättas extra varmt, eller en logga som ska tryckas på många olika sorters plagg? Då rekommenderar vi HT-limmet. Det gör transfern lite mer stum, men ännu mer tålig för slitage och höga temperaturer.
    Är det istället mjuka profilkläder, barntröjor eller en stretchig sporttopp som du behöver transfer till? Då rekommenderar vi vårt Supersoft-lim, som ger en tunn och följsam transfer, och kan tvättas upp till 60°C.

Är du osäker på vilket tryck som passar ditt syfte bäst, så kan du alltid fråga oss!