Testrummet redo att börja användas

Nu är vårt nya och förbättrade testrum färdigbyggt och vi har börjat att använda det vid våra tester av transfer. Testrummet används kontinuerligt när vi utför våra tvätt-tester på plagg med påvärmda transfer. Vi utför även skraptester där vi kontrollerar  färgernas vidhäftning. I testrummet har vi också en blödningsugn som används vid tester där man kan påskynda processen vid eventuell migrering/blödning av färgpigment från tyget.

Vi testar regelbundet våra produkter för att kunna säkerställa vår höga kvalitet.

Tvätta mer miljövänligt

Tvätta transfers på ett mer miljövänligt sätt!

Syntetplagg släpper ifrån sig mikrofibrer när de tvättas, små plastpartiklar som inte kan fångas upp när vattnet renas.

Bästa tipsen för att enkelt bidra till en bättre miljö är att tvätta kläder mer sällan, i kallare temperaturer och att undvika strykning och torktumling. Precis som det ökar livslängden på plagget, ökar det även livslängden på transfern.

Miljöåtaganden

I dagens läge vinner många företag på att marknadsföra sig själva som miljövänliga och att de har en hållbar produktion. Frågan är om de i slutändan kan definiera i detalj vad som är miljövänligt i verksamheten och om det då verkligen gynnar dem. Är ett företag miljövänligt för att alla anställda kör elbil, eller är man miljövänliga för att man äter vegetariskt till lunch? I en produktionsverksamhet finns oändligt med faktorer att ta hänsyn till för att minimera skada på människa och miljö.

För oss är det viktigt att definiera vad som menas med miljövänligt och hållbart. I denna artikel kan ni läsa om en del av vårt arbete för att skapa den mest lämpliga produkten på marknaden.

På Perma Press har vi arbetat aktivt sedan starten 1987 med att skapa värmetransfers av högsta kvalitet där farliga kemikalier framgångsrikt hålls utanför våra portar. Vårt engagemang för människa och miljö har varit en stark pelare i alla led på vårt bolag där vi bland annat redan 2004 vann utmärkelser för väl utfört miljöarbete. Detta är någonting vi är mycket stolta över och i en värld där det läggs allt större fokus på miljön är vi glada över att alltid ha legat i framkant. Detta är en pågående process där vi konstant har avstämningar och kontroller för att säkerställa att vi följer substitutionsprincipen i allt vi gör.

Våra transfer är fria från

  • PVC
  • ftalater och andra farliga mjukgörare
  • klor
  • tenn

 

Miljögifter i en transfer

I denna artikel diskuterar PVC, mikroplaster, förbränning och kassering av en transfer.

Tänk efter innan du väljer transfertillverkare.

På dagens marknad finns flertalet transfertillverkare att välja mellan. Det som är en viktig fråga att ställa sig innan man väljer kan tänkas vara; hur hög kvalitet håller transfern, vad är kostnaden för mig som kund och vad har tillverkaren för relation till miljöpåverkan?

För att en transfer ska kunna klassas som miljövänlig skall den vara vattenbaserad. Alla våra transfers är vattenbaserade, helt fria från lösningsmedel och PVC vilket gör att den är godkänd enligt branschens strängaste miljökrav.

Se det hela som ett kretslopp; en transfer tillverkas, den fästs på ett plagg, plagget används och tvättas, till slut kasseras plagget.

Där kan man försöka ha i åtanke vilken påverkan produkten man köper har på miljön i samtliga led.

En värmetransfer tillverkas av de flesta tillverkare till stor del av plast. Det är tillverkarna själva som under vissa riktlinjer bestämmer vilken form av plast man ska använda som grundkomponent för produkten. PVC (Polyvinylklorid) är ett av de billigare alternativen vilket gör att det blir attraktivt för större industriella företag att välja denna då det ger en högre ekonomisk vinst, men är ett sämre miljöanpassat alternativ. Polyvinylklorid (PVC) är en av de vanligaste plastsorterna som tillsammans med polyeten, polypropen och polystyren kallas volymplaster. PVC är en polymer som är uppbyggd av flera sammanbundna vinylkloridmolekyler. Det är en termoplast som tillverkas genom att man fogar klor till eten. Polyvinylklorid (2019, 11 augusti) I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05, från URL

Mikroplaster som frigörs under tvätt

När man tvättar plagget som transfern sitter på, kan mikroplaster frigöras. Enligt våra egna resultat så frigör PVC större delar mikroplaster än många andra alternativ på marknaden. Mikroplast anses av de flesta vara ett allvarligt problem, då det finns samlad forskning som till exempel visat att blåmusslor som plockats mellan Orust och Halmstad hade mikroplast i sig. En undersökning av IVL och Svenskt Vatten har även visat att upp emot 70 miljoner partiklar av mikroplast släpps ut i havet per timme från ett enda stort svenskt reningsverk (Mikroplast, 2018). Dessa pyttesmå plastbitar kan finnas kvar i havet i hundratals år innan det löses upp. I kombination med de mängder som sprids ut i havet varje dag innebär det ett stort hot mot exempelvis Östersjön och lokala insjöar. Mikroplast i havsmiljön kan till exempel vara fragment av större skräpbitar eller utgöras av mikroplastpellets som i plastindustrin används som råvara.

Vad händer vid slutlig kassering av plagget och därmed transfern?

I de flesta fall bränns produkten helt. För att kunna kalla den miljövänlig ska produkten inte innehålla komponenter som under upphettning frigör farliga ämnen. Hur ofta klipper man ut transfern på ett plagg och sorterar som plast innan man gör sig av med det? Svaret på det är aldrig. PVC binds genom klor, (läs ovan) vilket är mycket skadligt vid förbränning för både människa och miljö.

PVC-plast är både en miljö- och hälsorisk. Eftersom produktion av transfer kräver höga temperatur både i tillverkning och applicering på tyg har vi tagit ett skarpt avstånd mot PVC. Vid upphettning kan klor frigöras från PVC vilket är cancerogent. På Perma Press slutade vi använda PVC i våra produkter på 1990-talet. Detta för att säkerställa att både våra anställda och våra kunder aldrig ska behöva oroa sig för sin hälsa då de använder sig av våra produkter.

Ftalater är mjukgörare i vissa PVC-plaster. Några av de mest farliga ftalaterna är idag förbjudna i leksaker, men återfinns ändå hos en mängd andra transfertillverkare. Ftalater kan verka hormonstörande. Det är inte lätt att svara på varför det fortfarande finns PVC och ftalater på transfermarknaden men substitutionsprincipen fungerar inte alltid av sig självt. Förbud och skarpare restriktioner behövs för att fasa ut de sämsta alternativen. Perma Press är stolta över att ha agerat aktivt för både miljö och hälsa sedan 1996. För oss är detta ingen fluga eller trend, utan har varit vår viktigaste vision ända från start.

Referenslista

Wikipedia (Mikroplast): Mikroplast. (2018-07-28). I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroplast

Wikipedia (Polyvinylklorid): Polyvinylklorid. (2019-08-11). I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyvinylklorid

Karlsson, M & Dahl, U Naturskyddsföreningen (Danskt förbud mot ftalater bör visa vägen) (2012-10-05) Hämtad 2019-09-05 från https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/danskt-forbud-mot-ftalater-bor-visa-vagen

 

Hur lyckas jag bäst med påvärmning?

För att påvärmningen ska bli så snabb och smidig som möjligt kan det vara bra att göra vissa förberedelser på och runt arbetsstationen.

Börja gärna med att plocka upp och sortera plaggen på exempelvis ett arbetsbord. Ha även någonstans att lägga plaggen efter påvärmningen så packningen av plaggen blir enklare.

Mät ut placeringen på plagget noggrant så att transfern hamnar på samma ställe på alla plagg genom att ställa in laserpekaren, arbeta efter en mall eller liknande. Det är även viktigt att förvärma plagget några sekunder innan du lägger på transfern, detta för att pressa tyget och få ur eventuell fukt ur plagget. Då kommer transfern att fästa som bäst.

Välj en värmeplatta i lämplig storlek för det plagg och transfer som ska värmas på, se till att inga sömmar, fickor eller dragkedjor ligger på plattan. Används en mindre platta men stöd ändå behövs för att hålla plagget på plats, kan en så kallad stödram fästas under plattan.

Snabba inte på processen genom att dra ner på påvärmningstiden, transferlimmet behöver hela tiden för att smälta in i tyget ordentligt och hålla allra bäst i tvätt. Ifall det är en värmepress med dubbla plattor som används kan den andra plattan förberedas med nytt plagg medan den första värmeplattan är nere.

När påvärmningstiden är slut dras transferbäraren av medan den fortfarande är varm (Hot peel), med undantag av våra reflextransfer där bäraren ska dras av när den är kall (Cold peel).

OBS!
De vanligaste problemen som uppstår beror på felinställningar vid påvärmning eller vid tvätt. Försäkra er om att ni värmer på transfern och tvättar plaggen enligt våra rekommendationer. Vi skickar med instruktioner vid varje leverans. Dessa kan ni även ladda ner under  instruktionsfilmerna som förklarar hur man går till väga vid påvärmning, under respektive kvalitet.

 

Vad är viktigt att tänka på när jag ska välja transfer?

Här listar vi några saker som avgör vilken typ av transfer som passar till ert ändamål!

Hur ser motivet ut? Om det innehåller en eller två färger så kan det vara bäst att välja vår EcoFlex Pantone. Även om det är viktigt med de exakta färgerna, så är Pantone det bästa valet då vi kan trycka upp till 8 färger per motiv! Är det en fotorealistisk bild, vill du ha toningar och skuggningar i färgen, eller kanske brodyreffekt? Då ska du välja vår digitala EcoFlex CMYK. Här går det att få obegränsat med färger i samma bild! För att läsa mer om våra olika sorters värmetransfer, klicka här!

När ni valt vilken typ av värmetransfer som passar motivet så är det dags att fundera på vilket lim som passar bäst. Vilket sorts plagg ska transfern sitta på? Vi har två olika limsorter att välja på, HT och Supersoft. HT är slitstark och något tjockare i kvalitén, den passar riktigt bra till arbetskläder och grövre material, även plagg som ska tvättas hårt och mycket. HT-transfer kan tvättas i upp till 85 graders värme. Värmetransfer med Supersoft-lim blir något tunnare och mer töjbar, passar ypperligt till tunnare material så som tunna profil- eller barnkläder och töjbara sportkläder och även badkläder. Supersoft tvättas i max 60 grader.

 

Är du osäker på vilken värmetransfer och limkvalité som passar ditt syfte bäst, tveka inte att fråga! Maila vår Ateljé på studio@permapress.se!