Alexander Heagermark, Goedu AB

”Perma Press har samma filosofi som oss vad gäller kvalité och kundservice. Därför var valet av leverantör av värmetransfers och värmepress enkelt. Tack vare den lokala förankringen sparar vi dessutom en dag i produktionstid som kommer våra kunder till gagn.”