Testrummet redo att börja användas

Nu är vårt nya och förbättrade testrum färdigbyggt och vi har börjat att använda det vid våra tester av transfer. Testrummet används kontinuerligt när vi utför våra tvätt-tester på plagg med påvärmda transfer. Vi utför även skraptester där vi kontrollerar  färgernas vidhäftning. I testrummet har vi också en blödningsugn som används vid tester där man kan påskynda processen vid eventuell migrering/blödning av färgpigment från tyget.

Vi testar regelbundet våra produkter för att kunna säkerställa vår höga kvalitet.