Kvalitetspolicy

Perma Press har nolltolerans mot kvalitetsbrister. Du ska kunna lita på att transfern på ditt plagg är av högsta kvalitet. Du ska också känna dig säker på att din beställning levereras i tid, i rätt utförande, och med skicklig och professionell service.

Varje tryckt ark kontrolleras för hand innan det klipps isär och levereras. Varje vecka utför vi även tvättester för att ytterligare kunna säkerställa vår höga kvalitet vilken vi anser är vår styrka.

Vi vill att du ska känna trygghet i att din leverantörskedja fungerar friktionsfritt, och att vi så långt det är möjligt tillgodoser dina önskemål. Perma Press förstår att det är av stor vikt med rätt leveranser till rätt ställe – i tid.