Miljögifter i en transfer

I denna artikel kommer vi diskutera PVC, mikroplaster, förbränning och kassering av en transfer.

Tänk efter innan du väljer transfertillverkare.

På dagens marknad finns flertalet olika transfertillverkare att välja mellan. Det som är en viktig fråga att ställa sig innan man väljer kan tänkas vara; hur hög kvalitet håller transfern, vad är kostnaden för mig som kund och vad har tillverkaren för relation till miljöpåverkan?

För att en transfer ska kunna klassas som miljövänlig skall den vara vattenbaserad. Alla våra transfers är vattenbaserade, helt fria från lösningsmedel och PVC vilket gör att den är godkänd enligt branschens strängaste miljökrav.

Se det hela som ett kretslopp; en transfer tillverkas, den fästs på ett plagg, plagget används och tvättas, tillslut kasseras plagget.

Där kan man försöka ha i åtanke vad för sorts påverkan produkten man köper har på miljön i samtliga led.

En värmetransfer tillverkas till stor del av plast av de flesta tillverkarna. Det är tillverkarna själva som under vissa riktlinjer bestämmer vilken form av plast man ska använda som grundkomponent under tillverkningen. PVC (Polyvinylklorid) är ett av de billigare alternativen vilket gör att det blir attraktivt för större industriella företag att välja denna då det ger en högre ekonomisk vinst, men är ett sämre miljöanpassat alternativ. Polyvinylklorid (PVC) är en av de vanligaste plastsorterna som tillsammans med polyeten, polypropen och polystyren kallas volymplaster. PVC är en polymer som är uppbyggd av flera sammanbundna vinylkloridmolekyler. Det är en termoplast som tillverkas genom att man fogar klor till eten. Polyvinylklorid (2019, 11 augusti) I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05, från URL

Mikroplaster som frigörs under tvätt

När man tvättar plagget som transfern sitter på, kan mikroplaster frigöras. Enligt våra egna resultat så frigör PVC större delar mikroplatser än många andra alternativ som finns på marknaden. Mikroplast anses av de flesta vara ett allvarligt problem, då det finns samlad forskning som till exempel visat att blåmusslor som hade plockats mellan Orust och Halmstad hade mikroplast i sig. En undersökning av IVL och Svenskt Vatten har även visat att upp emot 70 miljoner partiklar av mikroplast släpps ut i havet per timme från ett enda stort svenskt reningsverk (Mikroplast, 2018) . Dessa pyttesmå plastbitar kan vara kvar i havet i hundratals år innan det löses upp, och i kombination med hur stora mängder som sprids ut i havet varje dag gör det till ett stort hot mot exempelvis Östersjön eller lokala svenska insjöar. Mikroplast i havsmiljön kan till exempelvis vara fragment av större skräpbitar eller utgöras av mikroplastpellets som i plastindustrin används som råvara.

Vad händer vid slutlig kassering av plagget och därmed transfern?

I de flesta fall bränns produkten helt. Detta innebär att man skall ha en produkt som inte innehåller komponenter som under upphettning frigör farliga ämnen för att kunna kalla den miljövänlig. Hur ofta klipper man ut transfern på ett plagg och sorterar som plast innan man gör sig av med det? Svaret på det är aldrig. PVC binds genom klor, (läs ovan) vilket är väldigt skadligt vid förbränning för både människa och miljö.

PVC-plast är både en miljö- och hälsorisk. Eftersom man i skapandet av värmetransfer använder sig av höga temperatur både i skapandet av  produkten och även applicering av transfer på tyg har vi tagit ett skarpt avstånd mot denna plast. Vid upphettning kan klor frigöras ifrån PVC vilket är cancerogent, Perma Press har inte använt sig av denna plast sedan 1990 för att säkerställa att både våra anställda och våra kunder aldrig ska behöva oroa sig för sin hälsa då de använder sig av våra produkter.

Ftalater är mjukgörare i vissa PVC-plaster. Några av de mest farliga ftalaterna är idag förbjudna i leksaker, men de hittas ändå bland en mängd andra transfertillverkare. Ftalater kan verka hormonstörande. Det är inte lätt att svara på varför det fortfarande finns PVC och ftalater på transfermarknaden men substitutionsprincipen fungerar inte alltid av sig självt. Förbud och skarpare restriktioner behövs för att fasa ut de sämsta alternativen. Perma Press är stolta över att ha agerat aktivt för både miljö och hälsa sedan 1996. För oss är detta ingen fluga eller trend, utan har varit vår viktigaste vision ända från start.

Referenslista

Wikipedia (Mikroplast): Mikroplast. (2018-07-28). I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikroplast

Wikipedia (Polyvinylklorid): Polyvinylklorid. (2019-08-11). I Wikipedia. Hämtad 2019-09-05, från https://sv.wikipedia.org/wiki/Polyvinylklorid

Karlsson, M & Dahl, U Naturskyddsföreningen (Danskt förbud mot ftalater bör visa vägen) (2012-10-05) Hämtad 2019-09-05 från https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/danskt-forbud-mot-ftalater-bor-visa-vagen