Miljöpolicy

Perma Press strävar alltid efter att producera en värmetransfer som tar största möjliga hänsyn till miljön. Vi kommer alltid att utesluta miljöfarliga ämnen ur vår tillverkning och vårt produktutbud.

Sedan starten av helt PVC fria transfers 1996 har vi gjort vårt yttersta för att i alla led minimera påverkan på miljön och samtidigt skapa transfer av hög kvalitet. Våra transfer är vattenbaserade och helt fria från PVC, ftalater och andra farliga mjukgörare Detta gör den till ett mycket miljövänligt alternativ inom vår bransch, vilket i sin tur lett till flertalet hedersutmärkelser och priser för miljöinnovation.

Perma EcoFlex transfer är vattenbaserade och miljöfokuserade. De är inte bara snälla mot miljön, utan även mot människor, då de inte släpper ifrån sig några farliga ångor vid påvärmning som transfer med mjukgörande ämnen kan göra. Materialen vi använder i vår produktion har genomgått flera tester för att bevisa att de är helt fria från ämnen som kan ha en skadlig påverkan på miljön. Vi möter de miljökrav många av de största tillverkarna av sport-, barn- och arbetskläder ställer.

Vi åtar oss att alltid noga följa utvecklingen inom vår egen bransch för att öka vårt kunnande om miljöfrågor. Miljöfrågan handlar inte bara om färgen vi blandar på plats, vi belägger även våra egna ark och blandar vårt eget lim. Vi vet exakt vad det är vi säljer, in i minsta beståndsdel!

Vi har framgångsrikt lyckats att hålla farliga ämnen utanför våra portar i 30 år.