PVC-mjukgörare förbjuds 2020

Under 2020 och 2021 träder flera förbud i kraft på kemikalieområdet i EU. Miljö & Utveckling har i sitt senaste nummer listat vilka kemikalier som kommer få särskilt stor inverkan på marknaden.

Bland dessa listas bland annat mjukgörande ämnen för PVC-plast som är mycket vanliga inom transfermarknaden. Efter den 7 juli 2020 får inte varor säljas som innehåller DEHP, DBP, BBP och DIBP enskilt eller i en halt på 0,1 viktprocent eller högre i det mjukgjorda materialet. Dessa ämnen används för att göra PVC-plast mjuk och de kan påverka fortplantning och hormonbalans. 

På Perma Press slutade vi 1996 att använda oss av PVC och farliga mjukgörare i vår produktion. Nu, 24 år senare tvingas andra i branschen att aktivt ta avstånd.

Miljö&Utveckling. (2019) Kemikalierna som förbjuds 2020. Hämtad 2019-10-29 från https://miljo-utveckling.se/kemikalierna-som-forbjuds-2020/