Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar på dessa.

Fråga:

Finns det möjlighet att leasa en påvärmningsmaskin?

Svar:

Perma Press erbjuder, i samarbete med Release Finans, finansiella upplägg för era investeringsbehov i utrustning. Kontakta oss för att starta en dialog om hur just ditt leasingavtal skulle kunna se ut.

Häng med i utvecklingen!

Fler företagare och verksamheter blir allt mer medvetna om vikten av en stark likviditet. Vill du slippa binda kapital och anstränga din likviditet? Då kan det vara bättre att finansiera utrustning och lösningar externt istället för med egna likvida medel. Finansiering används med fördel när man har behov av viss typ av utrustning men inte nödvändigtvis behöver äga den.

Hyra är en finansieringsform som lämpar sig väl för utrust­ning där den tekniska utveckling går snabbt eller då det är vanligt med uppgraderingar och tillägg. Hyra är i dag den vanligaste finansieringsformen då företag och verksamheter inte vill använda sin likviditet för finansierbara investeringar.

Leasing är anpassat för utrustningstyper som har en längre ekonomisk livslängd och som man sannolikt kommer att vilja behålla efter avtalstidens slut. Detta kan vara en särskilt lämp­lig lösning om utrustningen uppgraderas med långa mellan­rum som till exempel verkstads- och industriutrustning.

Fördelar med finansiering 

  • 100 % avdragsgillt
  • Minimerar administration och fakturahantering
  • Enkelt att budgetera
  • Bättre cashflow/förbättrar likviditeten
  • Paketera allting till en enda månadskostnad
  • Kostnaden för investeringen sprids ut i takt med att den ger intäkter
  • Enkelt att uppgradera utrustningen samt minskar risken för felinvesteringar