Nybygget

Under hösten 1989 arbetar en grupp elever på Chalmers arkitektlinje med ett projekt där de studerar arbetsplatsprojektering med verklighetsanknytning. De jobbar med Perma Press och hjälper till att planera nybyggnaden som förbereds till en tomt i Hede industriområde i Kungsbacka. Stora delar av byggnaden och dess utformning som den ser ut idag grundas faktiskt på ett av de förslag som eleverna tog fram.

1994 var lokalerna klara och företaget flyttar in. Här verkar vi fortfarande även om några av detaljerna ändrats sedan dess, och viss tillbyggnad har skett.