Daniel Bassolino, Sixpoint Production

”Våra kunder ställer höga krav på oss och vi ställer höga krav på våra leverantörer och Perma Press uppfyller detta på ett snabbt, smidigt och enkelt sätt.”