Värmetransfer

Vi tillverkar högkvalitativa tryck för kläder, så kallade värmetransfer. Färgerna trycks på en bärare för att sedan värmas på textilen där de ska fästas.