Uppgraderad värmepress

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra påvärmningsmaskiner och uppgradera dem med bättre lösningar och finesser. Under 2020 togs den senaste modellen av vår värmepress Perma 2 in i produktion och numera tillverkas maskinerna utefter den. Det innebär bland annat att ramen nu är helsvetsad för bättre stabilitet och inte delad som tidigare. Därför säljs maskinen som antingen en bordsmodell eller golvmodell.

Några av uppgraderingarna i korthet:

  • Startknapp på framsidan
  • Helsvetsad ram
  • Krysslaser som standard
  • Större värmeelement (40 x 50 cm) går att välja som extra tillval
  • Reglage för tryckluft nu mer lättillgängligt

Mer om våra påvärmningsmaskiner finns att läsa under Värmepressar med information om modellerna, måtten och egenskaperna på vår värmepress Perma 2.