Ark

Ark för transfertryckstillverkning

I sann Perma Press-anda, köper vi in så kallade ”råa ark”, och belägger dem själva här på plats i Kungsbacka. Dels använder vi arken till vår egen tillverkning, och dels säljer vi arken vidare till branschkollegor. Anledningen till detta är att vi får en produkt som har en väldigt hög kvalitet, samt en produkt som vi har full kontroll på, och som vi VET inte innehåller några miljöfarliga ämnen.