Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar på dessa.

Fråga:

Hur tillverkas en värmetransfer?

Svar:

En värmetransfer tillverkas genom att man screentrycker motivet på en bärare (en plastfilm). Man använder sig av ramar där ett finmaskigt nylonnät spänts upp. Nätet bestryks med en ljuskänslig emulsion för att sedan belysas. Emulsionen härdar när den exponeras för ljuset. Efter det spolar man ren ramen och har fått fram en schablon av motivet. Ramen läggs sedan i en tryckmaskin där färgerna trycks en och en för varje ram. Sist trycks limmet som då hamnar i botten av transfern vilket gör att den kan värmas på ytan där den ska fästas.

Vi monterar ihop flera motiv per ram, till exempel om ett motiv har svart färg läggs det på samma ram som andra motiv med samma färg. Sedan trycks transfern på ark, för att när de torkat klippas isär. Varje unik hög med tryck buntas ihop och skickas till vår slutkund.