Peter

Peter är vår maskintekniker, kemist och underhållsansvariga. Peter kan allt om molekylsammansättningar och hur man undviker farliga ämnen under tillverkningen av er transfer. Han är också en fena på att blanda färger!

Linus

Linus är vår utomordentliga maskintekniker som du hör av dig till om du har frågor om värmepress, installation, design eller annat som rör de tekniska aspekterna.